ผลงานครู
ชื่อผลงาน : การใช้แบบฝึกทักษะที่เน้นกระบวนการแก้ปัญหา เพื่อพัฒนาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ เรื่อง เลขยกกำลัง สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1. โรงเรียนบ้านนาสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาเขต 11
ชื่ออาจารย์ : นางพัฒนสุฎา เพชรมีศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2565,20:36  อ่าน 149 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : : ความสามารถในการแก้โจทย์ปัญหาคณิตศาสตร์ เรื่องโจทย์ปัญหา สมการเชิงเส้นตัวแปรเดียว ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โดยใช้วิธีสอนแบบกลวิธี STAR
ชื่ออาจารย์ : นางพัฒนสุฎา เพชรมีศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 2565,20:34  อ่าน 195 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การใช้วงล้อสูตรคูณเพื่อพัฒนาทักษะการท่องสูตรคูณ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านนาสาร ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางพัฒนสุฎา เพชรมีศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2565,12:19  อ่าน 155 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : การพัฒนาทักษะทางคณิตศาสตร์ เรื่อง อัตราส่วน สัดส่วน และร้อยละ โดยใช้เทคนิคการเรียนรู้แบบเพื่อนช่วยเพื่อน สำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 โรงเรียนบ้านนาสาร ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562
ชื่ออาจารย์ : นางพัฒนสุฎา เพชรมีศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 29 มี.ค. 2565,12:16  อ่าน 156 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ระดับชั้น ม. 1 - ม. 6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฐิตารัตน์ ไชยอมรสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง(คอมพิวเตอร์/เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล)
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2562,16:26  อ่าน 933 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ระดับชั้น ม. 1 - ม. 6
ชื่ออาจารย์ : นายสันติ ยิ้มเปลื่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2562,16:10  อ่าน 877 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถิ่น ระดับชั้น ม. 4 -ม. 6
ชื่ออาจารย์ : นายสุรศักดิ์ ปราสาทิกะพันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2562,15:58  อ่าน 806 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4 -ม. 6
ชื่ออาจารย์ : นางศิริรัช โสมล
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2562,15:35  อ่าน 820 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4 -ม. 6
ชื่ออาจารย์ : นางสุภาพร จงสิริสถิตย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2562,15:33  อ่าน 758 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม. 1- ม. 3
ชื่ออาจารย์ : นางสุภาพร จงสิริสถิตย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2562,15:30  อ่าน 807 ครั้ง
รายละเอียด..