ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานครู
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ระดับชั้น ม. 1 - ม. 6
ชื่ออาจารย์ : นางสาวฐิตารัตน์ ไชยอมรสิทธิ์
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง(คอมพิวเตอร์/เจ้าหน้าที่ทะเบียนวัดผล)
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2562,16:26  อ่าน 626 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภท ก ระดับชั้น ม. 1 - ม. 6
ชื่ออาจารย์ : นายสันติ ยิ้มเปลื่ม
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2562,16:10  อ่าน 588 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถิ่น ระดับชั้น ม. 4 -ม. 6
ชื่ออาจารย์ : นายสุรศักดิ์ ปราสาทิกะพันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2562,15:58  อ่าน 551 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้สอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุในท้องถิ่น ระดับชั้น ม. 4 -ม. 6
ชื่ออาจารย์ : นายนเรศ อ่อนศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2562,15:56  อ่าน 571 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4 -ม. 6
ชื่ออาจารย์ : นางศิริรัช โสมล
ตำแหน่ง : ครูผู้ช่วย
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2562,15:35  อ่าน 551 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4 -ม. 6
ชื่ออาจารย์ : นายนเรศ อ่อนศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2562,15:34  อ่าน 546 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 การแข่งขันการประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ม.4 -ม. 6
ชื่ออาจารย์ : นางสุภาพร จงสิริสถิตย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2562,15:33  อ่าน 494 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศ การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ม. 1- ม. 3
ชื่ออาจารย์ : นางสุภาพร จงสิริสถิตย์
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2562,15:30  อ่าน 536 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันสอนแก้ว ม. 4- ม. 6
ชื่ออาจารย์ : นายสุรศักดิ์ ปราสาทิกะพันธ์
ตำแหน่ง : ครู คศ.2
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2562,15:18  อ่าน 645 ครั้ง
รายละเอียด..
ชื่อผลงาน : ครูผู้ฝึกสอนนักเรียน ได้รับรางวัลเหรียญทอง ชนะเลิศ การแข่งขันสอนแก้ว ม. 4- ม. 6
ชื่ออาจารย์ : นายนเรศ อ่อนศรี
ตำแหน่ง : ครู คศ.3
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2562,15:17  อ่าน 563 ครั้ง
รายละเอียด..