ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ผลงานนักเรียน
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรม การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น ม. 4 - ม. 6
ชื่อนักเรียน : นางสาวอัลณูตร์ อัครมนัส
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2562,23:05   อ่าน 455 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรม การแข่งขันการตัดต่อภาพยนตร์ ระดับชั้น ม. 4 - ม. 6
ชื่อนักเรียน : นายพัชรพลง อรุณเมฆ
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2562,23:03   อ่าน 480 ครั้ง
ชื่อผลงาน : รางวัลชนะเลิศตัวแทนภาคใต้ตอนบนของมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ค่ายนักอิเล็กทรอนิกส์รุ่นเยาว์ ปีการศึกษา 2561
ชื่อนักเรียน : เด็กชายอนันต์ทสิทธิ์ ศรีแสง และเด็กชายศิรวิชญ์ ทองแพชร
โพสเมื่อ : 08 ก.พ. 2562,22:55   อ่าน 473 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ระดับชั้น ม. 4 - ม. 6
ชื่อนักเรียน : นางสาวโชติมา ละเอียด
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2562,15:46   อ่าน 442 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ระดับชั้น ม. 4 - ม. 6
ชื่อนักเรียน : นายสิทธิโชติ อับแสง
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2562,15:46   อ่าน 466 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ระดับชั้น ม. 4 - ม. 6
ชื่อนักเรียน : นายวิศิษฏ์ สมคิด
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2562,15:45   อ่าน 482 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ระดับชั้น ม. 4 - ม. 6
ชื่อนักเรียน : นางสาวพรรณรายณ์ พัฒน์วงศ์
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2562,15:44   อ่าน 432 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ระดับชั้น ม. 4 - ม. 6
ชื่อนักเรียน : นางสาวปริชาติ ดอนสมบูรณ์
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2562,15:43   อ่าน 474 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รองชนะเลิศอันดับ 2 กิจกรรมการแข่งขันประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญ ระดับชั้น ม. 4 - ม. 6
ชื่อนักเรียน : นางสาวทิพาพรรณ แซ่เคา
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2562,15:39   อ่าน 391 ครั้ง
ชื่อผลงาน : ได้รับรางวัลระดับเหรียญทอง รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 กิจกรรม การแข่งขันการแกะสลักผักผลไม้ ระดับชั้น ม. 1 - ม. 3
ชื่อนักเรียน : เด็กหญิงรพีพรรณ เจริญพร
โพสเมื่อ : 11 ม.ค. 2562,15:29   อ่าน 497 ครั้ง