ยินดีต้อนรับ สู่เว็บไซต์โรงเรียนบ้านนาสาร
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบประเภทนักเรียนทั่วไป แผนการเรียนการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 28 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบประเภทนักเรียนทั่วไป แผนการเรียนภาษาไทย-สังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 28 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบประเภทนักเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 28 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบประเภทนักเรียนทั่วไป (นอกเขตพื้นที่บริการ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 28 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบประเภทนักเรียนทั่วไป (ในเขตพื้นที่บริการ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 28 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียนทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 23 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ(นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 23 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ(นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 23 มี.ค. 66
https://sv1.picz.in.th/images/2023/03/01/efty5a.jpg
Windows Media File ดาวน์โหลดไฟล์
ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศผู้ชนะการยื่นซองประมูลผู้เช่าพื้นที่อาคารสถานที่เพื่อจําหน่ายอาหารในสถานศึกษา ประจําปีการศึกษา 2566
รับสมัครผู้เช่าพื้นที่อาคารสถานที่เพื่อจําหน่ายอาหารในสถานศึกษา ประจําปีการศึกษา ๒๕๖๖
ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง นักการภารโรง และพนักงานทำความสะอาด
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตําแหน่ง นักการภารโรง และพนักงานทำความสะอาด
ประกาศโรงเรียนบ้านนาสาร เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัด โรงเรียนบ้านนาสาร สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษาสุราษฎร์ธานี ชุมพร
ประกาศโรงเรียนบ้านนาสาร เรื่อง การประกันอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน ปีการศึกษา 2566
จดหมายข่าวชาวชมพู-ฟ้า
ฉบับที่ 36 ปี 2565
ฉบับที่ 35 ปี 2565
ฉบับที่ 34 ปี 2565
ฉบับที่ 33 ปี 2565
ฉบับที่ 32 ปี 2565
ฉบับที่ 31 ปี 2565
ภาพกิจกรรม
เว็บบอร์ด
หัวข้อ วันที่
สิ่งแรกที่คิดถึงใน..โรงเรียนบ้านนาสาร (462/0) 21 ต.ค. 64
คิดว่าเหลังจากนักเรียนฉีดวัคซีนป้องกันโควิดแล้ว ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ควรจัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน หรือไม่? (464/0) 21 ต.ค. 64
คิดอย่างไรเด็กไทยยุคนี้ (1443/0) 21 มี.ค. 62
สำหรับผู้ดูแลระบบ
ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
ลืมรหัสผ่าน
ผลงานอาจารย์
ผลงานนักเรียน
ดาวน์โหลดเอกสาร
เอกสารภายใน
รายชื่อศิษย์เก่า
วารสารโรงเรียน
ลิงค์ที่เกี่ยวข้อง
รับเรื่องร้องเรียน
ITA คุณธรรมและความโปร่งใส