ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ

Mr Mariano U Pineda lll
ครูอัตราจ้าง (ภาษาอังกฤษ)

Mrs. Patricia Sue Beecher
ครูอัตราจ้าง (ภาษาอังกฤษ)

Mrs.Jessica Giva Sarsalijo
ครูอัตราจ้าง (ภาษาอังกฤษ)

Mrs. Camen Isolde Mabao Adetunji
ครูอัตราจ้าง (ภาษาอังกฤษ)