ลูกจ้างชั่วคราวชาวต่างประเทศ

Mrs.Jessica Giva Sarsalijo
ครูอัตราจ้าง (ภาษาอังกฤษ)