กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ

นายสายันต์ ศรีพงษ์พันธ์ุกุล
ครู คศ.3
หัวหน้ากลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาฯ
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 5/7

นายเซน ร่มพฤกษ์
ครู คศ.2
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 3/9

นายภูมิพัฒน์ อาวุธเพชร
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 1/4

นายปณตพร มีแต้ม
ครู คศ.1
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 4/7

นายณัฐพงษ์ กระบิน
ครูอัตราจ้าง
ครูประจำชั้น มัธยมศึกษาปีที่ 2/6