ประกาศการจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
เปิดรับสมัครพนักงานรักษาความปลอดภัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์คัดเลือกเป็นครูอัตราจ้าง-ครูสอนภาษาอังกฤษ
รับสมัครผู้เช่าสถานที่เพื่อจำหน่ายอาหารในโรงเรียน
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างครูอัตราจ้าง Non-Native Speaker ที่สามารถสอนภาษาอังกฤษได้
ประกาศโรงเรียนบ้านนาสาร เรื่อง จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารเรียน อาคารประกอบการและสิ่งก่อสร้างอื่น
ผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว
รับสมัครบุคคลเพื่อจัดจ้างเป็นครูอัตราจ้าง
รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว และลูกจ้างชั่วคราว
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอนสาขาชีววิทยา และคอมพิวเตอร์
รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทําหน้าที่ครูผู้สอน
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน
รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564 โดยวิธีคัดเลือก
ประกาศจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564
รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักการภารโรง
รับสมัครครูอัตราจ้างสอนภาษาอังกฤษ
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา ๒๕๖๓ โดยวิธีคัดเลื
ประกาศรับสมัคร ครูต่างชาติ We are now looking for qualified and enthusiastic teacher of English to w
ประกาศโรงเรียนบ้านนาสาร เรื่อง การเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 โด
ประกาศผลการคัดเลือกพนักงานรักษาความปลอดภัย
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานรักษาความปลอดภัย
รับสมัครลูกจ้างพนักงานรักษาความปลอดภัย
ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่การเงินโรงเรียน
ประกาศโรงเรียนบ้านนาสาร เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานเจ้าหน้าที่การเงิน
ประกาศจัดซื้อประกันภัยอุบัติเหตุสำหรับนักเรียน ปีการศึกษา 2563
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา ๒๕๖๓
ประกาศจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563
เผยแพร่แผนการจัดซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563