ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบประเภทนักเรียนทั่วไป แผนการเรียนการศึกษาเพื่อการมีงานทำ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1624) 28 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบประเภทนักเรียนทั่วไป แผนการเรียนภาษาไทย-สังคมศึกษา ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1530) 28 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบประเภทนักเรียนทั่วไป แผนการเรียนวิทยาศาตร์-คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1957) 28 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบประเภทนักเรียนทั่วไป (นอกเขตพื้นที่บริการ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 3520) 28 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบประเภทนักเรียนทั่วไป (ในเขตพื้นที่บริการ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 3114) 28 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียนทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1795) 23 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ(นักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 2134) 23 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ(นักเรียนในเขตพื้นที่บริการ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1537) 23 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบนักเรียนความสามรถพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 521) 17 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบนักเรียนความสามารถพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 766) 16 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียนความสามารถพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษา 1 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 533) 14 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียนความสามารถพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษา 4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 943) 14 มี.ค. 66
รับสมัครนักเรียนประเภททั่วไป ม.1 และ ม.4 (ระบบออนไลน์) ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 757) 12 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์(SMP) ระดับ ม.1 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1620) 08 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี(SMT) ระดับ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 2430) 07 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน(ECP) ระดับ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1012) 07 มี.ค. 66
ประกาศผลการสอบห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ(IEP) ระดับ ม.1 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1970) 07 มี.ค. 66
ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภท ความสามารถพิเศษ (อ่าน 800) 07 มี.ค. 66
ประกาศการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภท ทั่วไป (อ่าน 1022) 07 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ และเทคโนโลยี(SMT) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 658) 01 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ-ภาษาจีน(ECP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 505) 01 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์(SMP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1015) 01 มี.ค. 66
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ(IEP) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2566 (อ่าน 835) 01 มี.ค. 66
ประกาศผลการรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) ประเภทโควต้า เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 1887) 21 ก.พ. 66
รับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 (ระบบออนไลน์) ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 737) 14 ก.พ. 66
ประกาศ เรื่องแจ้งผลกรสอบโครงการเพชรบ้านนาสาร ประจำปี 2565 (อ่าน 6246) 09 ก.พ. 66
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนเข้าเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 ประเภทห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 799) 08 ก.พ. 66
ประกาศ เรื่องการคัดเลือกนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 (เดิม) เข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2566 (อ่าน 637) 08 ก.พ. 66
แนวทางในการปฏิบัติการสอบโครงการเพชรบ้านนาสาร ประจำปี 2565 (อ่าน 268) 03 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบโครงการเพชรบ้านนาสาร ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1240) 01 ก.พ. 66
โครงการเพชรบ้านนาสารปีที่ 5 (อ่าน 553) 24 ม.ค. 66
ประกาศผลการสอบนักเรียนทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1136) 30 มี.ค. 65
ประกาศผลการสอบประเภทนักเรียนทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1218) 29 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565(รอบทั่วไป) (อ่าน 1040) 23 มี.ค. 65
ประกาศผลการสอบห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน (ECP) ระดับชั้นม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3143) 10 มี.ค. 65
ประกาศผลการสอบห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMT) ระดับชั้นม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3155) 10 มี.ค. 65
ประกาศผลการสอบห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP) ระดับชั้นม.1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3418) 09 มี.ค. 65
ประกาศผลการสอบห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ (IEP) ระดับชั้นม.1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3207) 09 มี.ค. 65
รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (ระบบออนไลน์) ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3369) 08 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3950) 04 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3745) 04 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3 (เดิม) ประเภทโควตา เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านนาสาร ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3794) 28 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนบ้านนาสาร เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในการดำเนินการสอบต่างๆ ของสนามสอบโรงเรียนบ้านนาสาร (อ่าน 3731) 25 ก.พ. 65
รับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 (ระบบออนไลน์) ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 4112) 18 ก.พ. 65
ประกาศ เรื่องแจ้งผลกรสอบโครงการเพชรบ้านนาสาร ประจำปี 2564 (อ่าน 4347) 09 ก.พ. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3407) 08 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อและห้องสอบผู้เข้าสอบโครงการเพชรบ้านนาสาร ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3928) 04 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบโครงการเพชรบ้านนาสาร ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3861) 03 ก.พ. 65
โครงการเพชรบ้านนาสาร ปีที่ 4 (อ่าน 4161) 24 ม.ค. 65
คู่มือการดำเนินการเปิดเรียน Onsite ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 4037) 30 พ.ย. 64