ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศผลการสอบโครงการเพชรบ้านนาสาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 63
แบบประเมินกิจกรรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ 2563
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 63
บัตรประจำตัวผู้สมัครสอบโครงการเพชรบ้านนาสารปีที่ 2
โพสเมื่อ : 17 ม.ค. 63
โครงการเพชรบ้านนาสาร ปี 2
โพสเมื่อ : 04 ม.ค. 63
แบบประเมินกรีฑาอำเภอบ้านนาสาร ประจำปี 2562
โพสเมื่อ : 16 ส.ค. 62
ร่วมลงนามถวายสัตย์ปฏิญาณฯ ออนไลน์
โพสเมื่อ : 27 ก.ค. 62
แบบประเมินกรีฑาสีภายใน ประจำปี 2562
โพสเมื่อ : 12 ก.ค. 62
แบบประเมินกิจกรรม พิธีไหว้ครู โรงเรียนบ้านนาสาร ประจำปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 14 มิ.ย. 62
แบบประเมินโครงการวัยรุ่น วัยใส ไม่ท้อง ไม่แท้ง พ่อแม่เข้าใจ คุณครูอุ่นใจ
โพสเมื่อ : 06 มิ.ย. 62
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการสอบ เรียนต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4
โพสเมื่อ : 05 เม.ย. 62
ประกาศผลสอบนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ(สำรอง) ม.1
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 62
ประกาศผลสอบนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ม.1
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 62
ประกาศผลสอบนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ม.1
โพสเมื่อ : 02 เม.ย. 62
เสนอยื่นซองประมูลร้านถ่ายเอกสารโรงเรียนบ้านนาสาร
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 62
เสนอยื่นซองประมูลสหกรณ์ร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนบ้านนาสาร
โพสเมื่อ : 28 มี.ค. 62
สรุปจำนวนการรับนักเรียน ประจำปี 2562
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 62
ปฏิทินรับนักเรียน ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 23 มี.ค. 62
รับสมัครนักเรียน ม. 1 ม. 4 ปี การศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 62
ระเบียบการรับสมัครนักเรียน ชั้น ม. 1 และ ม. 4 ปีการศึกษา 2562
โพสเมื่อ : 22 มี.ค. 62
ประกาศผลสอบนักเรียนโครงการพิเศษวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์ และ IEP
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 62