ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
รูปแบบการจัดการเรียนการสอนแบบผสมผสาน สถานการณ์การแพร่ระบาดไวรัสโคโรน่า 2019 โรงเรียนบ้านนาสาร
โพสเมื่อ : 29 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวเจ้าหน้าที่การเงิน
โพสเมื่อ : 25 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนมอบตัวนักเรียนชั้น ม.๔ ปีการศึกษา 2563 (แยกห้องเรียนและแผนการเรียน)
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 63
ประกาศผลการสอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และ
โพสเมื่อ : 11 มิ.ย. 63
ประกาศแนวทางการรายงานตัว และมอบตัวนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำป
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อนักเรียนมอบตัวนักเรียนชั้น ม.๑ ปีการศึกษา ๒๕๖๓ (แยกห้องเรียน)
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 63
ประกาศผลการสอบนักเรียนเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประเภทนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ และ
โพสเมื่อ : 10 มิ.ย. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 63
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาต่อระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 19 พ.ค. 63
ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 63
ระบบรับสมัครนักเรียนออนไลน์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 02 พ.ค. 63
ประกาศผลการสอบนักเรียนโครงการพิเศษระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ และ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 10 มี.ค. 63
แบบประเมิน OPENHOUSE
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 63
แบบประเมินวันปัจฉิมนิเทศ
โพสเมื่อ : 22 ก.พ. 63
แบบประเมินความพึงพอใจร้านค้าสวัสดิการโรงเรียนบ้านนาสาร
โพสเมื่อ : 21 ก.พ. 63
รับสมัครบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวปฏิบัติงานธุรการกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน
โพสเมื่อ : 03 ก.พ. 63
แบบประเมินโครงการปั้นดาว
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 63
แบบประเมินกิจกรรมติวเข้มเติมเต็มความรู้ พิชิต O-net ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 ประจำปี 2562
โพสเมื่อ : 01 ก.พ. 63
ประกาศผลการสอบโครงการเพชรบ้านนาสาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๒
โพสเมื่อ : 27 ม.ค. 63
แบบประเมินกิจกรรมโครงการนักเรียนรุ่นใหม่มีใบขับขี่ ประจำปีงบประมาณ 2563
โพสเมื่อ : 21 ม.ค. 63