ข่าวประชาสัมพันธ์
แนวทางในการปฏิบัติการสอบโครงการเพชรบ้านนาสาร ประจำปี 2565 (อ่าน 58) 03 ก.พ. 66
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบโครงการเพชรบ้านนาสาร ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 863) 01 ก.พ. 66
โครงการเพชรบ้านนาสารปีที่ 5 (อ่าน 239) 24 ม.ค. 66
ประกาศผลการสอบนักเรียนทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 943) 30 มี.ค. 65
ประกาศผลการสอบประเภทนักเรียนทั่วไป ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 1051) 29 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และ 4 ปีการศึกษา 2565(รอบทั่วไป) (อ่าน 894) 23 มี.ค. 65
ประกาศผลการสอบห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ ภาษาจีน (ECP) ระดับชั้นม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2991) 10 มี.ค. 65
ประกาศผลการสอบห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMT) ระดับชั้นม.4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 2993) 10 มี.ค. 65
ประกาศผลการสอบห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนวิทยาศาสตร์ คณิตศาสตร์ (SMP) ระดับชั้นม.1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3200) 09 มี.ค. 65
ประกาศผลการสอบห้องเรียนพิเศษ แผนการเรียนภาษาอังกฤษ (IEP) ระดับชั้นม.1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3024) 09 มี.ค. 65
รับสมัครนักเรียนระดับชั้น ม.1 และ ม.4 (ระบบออนไลน์) ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3208) 08 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3800) 04 มี.ค. 65
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบห้องเรียนพิเศษ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3618) 04 มี.ค. 65
ประกาศ เรื่อง การรับนักเรียนชั้นมัธยมปีที่ 3 (เดิม) ประเภทโควตา เข้าเรียนต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนบ้านนาสาร ประจำปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3635) 28 ก.พ. 65
ประกาศโรงเรียนบ้านนาสาร เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อ ไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) ในการดำเนินการสอบต่างๆ ของสนามสอบโรงเรียนบ้านนาสาร (อ่าน 3614) 25 ก.พ. 65
รับสมัครนักเรียนโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 (ระบบออนไลน์) ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3957) 18 ก.พ. 65
ประกาศ เรื่องแจ้งผลกรสอบโครงการเพชรบ้านนาสาร ประจำปี 2564 (อ่าน 4157) 09 ก.พ. 65
ประกาศรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2565 (อ่าน 3350) 08 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อและห้องสอบผู้เข้าสอบโครงการเพชรบ้านนาสาร ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3789) 04 ก.พ. 65
ประกาศรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์สอบโครงการเพชรบ้านนาสาร ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 3729) 03 ก.พ. 65
โครงการเพชรบ้านนาสาร ปีที่ 4 (อ่าน 3998) 24 ม.ค. 65
คู่มือการดำเนินการเปิดเรียน Onsite ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (อ่าน 3879) 30 พ.ย. 64
แนวทางปฏิบัติของผู้ประกอบการรถรับส่ง (อ่าน 3733) 23 พ.ย. 64
นโยบายและมาตรการปฏิบัติระหว่างเปิดเเรียน (อ่าน 3709) 23 พ.ย. 64
รายงานการรับวัคซีนของนักเรียน ครู และบุคลากรโรงเรียนบ้านนาสาร ณ วันที่ 18 พฤศจิกายน 2564 (อ่าน 3764) 19 พ.ย. 64
ประกาศมาตรการใช้สนามฟุตบอลโรงเรียนบ้านนาสาร ในช่วงสถานการณ์โควิด 19 (อ่าน 3791) 05 พ.ย. 64
แนวทางการเตรียมเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564 ภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อโควิด-19 (อ่าน 3336) 27 ต.ค. 64
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนกรอกข้อมูลเอกสารยินยอมของผู้ปกครองฉีดวัคซีน Pfizer (อ่าน 3388) 09 ต.ค. 64
ตรวจสอบรายชื่อนักเรียนที่มีสิทธิ์ตามโครงการให้ความช่วยเหลือ 2000 บาทต่อคน (อ่าน 3885) 23 ส.ค. 64
คู่มือแผนเผชิญเหตุและการเฝ้าระวังติดตาม การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (อ่าน 3831) 09 ก.ค. 64
ผลการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นครูอัตราจ้างชั่วคราว ทำหน้าที่ครูผู้สอน (อ่าน 3804) 21 มิ.ย. 64
ประกาศจัดห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 8280) 27 พ.ค. 64
ประกาศจัดห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 6031) 27 พ.ค. 64
การรับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 6335) 26 พ.ค. 64
ประกาศผลการสอบชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 8372) 25 พ.ค. 64
ประกาศผลสอบคัดเลือก นักเรียนระดับชั้นม.1 ปีการศึกษา 2564 (อ่าน 14134) 24 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบชั้น ม. 4 ตารางสอบ ผังอาคารสอบและห้องสอบ (อ่าน 4161) 21 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบ ชั้น ม. 1 ตารางสอบ ผังอาคารสอบและห้องสอบ (อ่าน 4502) 20 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 5507) 14 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 5163) 14 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียนทั่วไป(แผนการเรียนวิทย์-คณิตฯ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 4093) 14 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียนทั่วไป(แผนการเรียนไทย-สังคมฯ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 4457) 14 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียนทั่วไป(แผนการเรียนทั่วไปและเพื่อการมีงานทำ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔ (อ่าน 4433) 14 พ.ค. 64
ประกาศการรับสมัครนักเรียน ชั้น ม. 1 และ ม. 4 ห้องเรียนทั่วไป (อ่าน 5172) 13 เม.ย. 64
ประกาศผลสอบโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564 (อ่าน 6006) 13 เม.ย. 64
ประกาศการรับสมัครนักเรียน ชั้น ม. 1 และ ม. 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ (อ่าน 3937) 13 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นม.3(เดิม) ผ่านการคัดเลือกศึกษาต่อชั้นม.4 (อ่าน 4775) 19 มี.ค. 64
ประกาศผลการสอบโครงการเพชรบ้านนาสาร ปีการศึกษา 2563 (อ่าน 9474) 12 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบโครงการเพชรบ้านนาสาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓ (อ่าน 5139) 04 มี.ค. 64
โครงการเพชรบ้านนาสาร ปีที่ 3 (อ่าน 5582) 04 ก.พ. 64