ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ข่าวประชาสัมพันธ์
ประกาศจัดห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 64
ประกาศจัดห้องเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 27 พ.ค. 64
การรับหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 26 พ.ค. 64
ประกาศผลการสอบชั้น ม.4 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 25 พ.ค. 64
ประกาศผลสอบคัดเลือก นักเรียนระดับชั้นม.1 ปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 24 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบชั้น ม. 4 ตารางสอบ ผังอาคารสอบและห้องสอบ
โพสเมื่อ : 21 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผุ้มีสิทธิ์สอบ ชั้น ม. 1 ตารางสอบ ผังอาคารสอบและห้องสอบ
โพสเมื่อ : 20 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียนในเขตพื้นที่บริการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียนนอกเขตพื้นที่บริการ ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๑ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียนทั่วไป(แผนการเรียนวิทย์-คณิตฯ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียนทั่วไป(แผนการเรียนไทย-สังคมฯ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 64
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบนักเรียนทั่วไป(แผนการเรียนทั่วไปและเพื่อการมีงานทำ) ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๔
โพสเมื่อ : 14 พ.ค. 64
ประกาศการรับสมัครนักเรียน ชั้น ม. 1 และ ม. 4 ห้องเรียนทั่วไป
โพสเมื่อ : 13 เม.ย. 64
ประกาศผลสอบโครงการห้องเรียนพิเศษ ม.1 และ ม.4 ประจำปีการศึกษา 2564
โพสเมื่อ : 13 เม.ย. 64
ประกาศการรับสมัครนักเรียน ชั้น ม. 1 และ ม. 4 โครงการห้องเรียนพิเศษ
โพสเมื่อ : 13 เม.ย. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนชั้นม.3(เดิม) ผ่านการคัดเลือกศึกษาต่อชั้นม.4
โพสเมื่อ : 19 มี.ค. 64
ประกาศผลการสอบโครงการเพชรบ้านนาสาร ปีการศึกษา 2563
โพสเมื่อ : 12 มี.ค. 64
ประกาศรายชื่อนักเรียนมีสิทธิ์สอบโครงการเพชรบ้านนาสาร ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๓
โพสเมื่อ : 04 มี.ค. 64
โครงการเพชรบ้านนาสาร ปีที่ 3
โพสเมื่อ : 04 ก.พ. 64
แบบประเมินความพึงพอใจการอบรมหลักเกณฑ์และวิธีการให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษามีหรือเลื่อนวิทยฐ
โพสเมื่อ : 10 ต.ค. 63