ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อ - จัดจ้างพัสดุประจำปี

รายงานผลการจัดซื้อประจำปี

1.  รายงานผลการจัดซื้อแบบวิธีเฉพาะเจาะจง
2.  รายงานผลการจัดซื้อวิธีคัดเลือก
3.  รายงานผลการจัดซื้อวิธีเชิญชวนทั่วไป


รายงานผลการจัดจ้างประจำปี

1.  รายงานผลการจัดจ้างแบบวิธีเฉพาะเจาะจง
2.  รายงานผลการจัดจ้างวิธีคัดเลือก
3.  รายงานผลการจัดจ้างวิธีเชิญชวนทั่วไป