ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

ประกาศจัดซื้อ
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อแอลกอฮอล์น้ำและแอลกอฮอล์เจล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (21 ส.ค. 63)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ส.ค. 63)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (22 ก.ค. 63)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารและใช้งานทั่วไป A4 80 แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ก.ค. 63)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องวัดอุณหภูมิอัตโนมัติอินฟาเรดพร้อมเครื่องจำหน่ายแอลกอฮอล์อัตโนมัติ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.ค. 63)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ไฟฟ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 ก.ค. 63)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาเคมีดับเพลิงชนิดแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ก.ค. 63)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเชื้อเพลิงดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 ก.ค. 63)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อ ปพ. ม.ต้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มิ.ย. 63)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาทำความสะอาดห้องน้ำ-ห้องส้วม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มิ.ย. 63)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุ-อุปกรณ์ ทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มิ.ย. 63)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออ่างล้างมือพร้อมอุปกรณ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มิ.ย. 63)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อคู่มือนักเรียน ประจำปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (8 มิ.ย. 63)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุใช้ในการจัดกิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระราชินี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 มิ.ย. 63)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุจัดทำข้อสอบมาตรฐานปลายปีของผู้เรียน ปีการศึกษา 2562 (ระยะที่ 2) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 พ.ค. 63)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดถ่ายทอดสดใช้ในการจัดการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 พ.ค. 63)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหนังสือเรียน ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีคัดเลือก (29 เม.ย. 63)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (16 เม.ย. 63)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อไมโครโฟนและอุปกรณ์เสริม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 เม.ย. 63)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 มี.ค. 63)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ซ่อมบำรุงประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (19 มี.ค. 63)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ทำความสะอาด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มี.ค. 63)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มี.ค. 63)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ระบบประปา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มี.ค. 63)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อบอร์ดไม้และกรอบรูปห้องศาสตร์พระราชา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.พ. 63)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึกเครื่องถ่ายเอกสาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 ก.พ. 63)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำข้อสอบในการสอบปลายปี ปีการศึกษา 2562 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.พ. 63)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ได้มีโครงการซื้อกรอบรูปขอบทอง A๔ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.พ. 63)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.พ. 63)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการปัจฉิมนิเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.พ. 63)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดกีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ก.พ. 63)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อโปรเจคเตอร์และจอรับภาพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ก.พ. 63)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กิจกรรมเข้าค่ายพักแรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ก.พ. 63)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ใช้ในการเรียนการสอน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ก.พ. 63)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ก.พ. 63)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์ติดตั้งกล้องวงจรปิดและค่าบริการติดตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ก.พ. 63)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อยาและเวชภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ก.พ. 63)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อผงหมึก  โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 ม.ค. 63)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร A4 80 แกรม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ม.ค. 63)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา  ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ม.ค. 63)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ปรับปรุงอาคารสถานที่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (15 ม.ค. 63)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษไขแม่พิมพ์และหมึกอัดสำเนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (14 ม.ค. 63)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์กีฬา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ม.ค. 63)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ม.ค. 63)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสีทาสนามฟุตซอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ม.ค. 63)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อสีและอุปกรณ์ทาสีสนามฟุตซอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ม.ค. 63)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ม.ค. 63)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อชุดอุปกรณ์เสริม KIdBright โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ธ.ค. 62)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ธ.ค. 62)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ธ.ค. 62)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อจอรับภาพมือดึง ๗๐ และ VISUALIZER โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ธ.ค. 62)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำหรับฝึกซ้อมนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 ธ.ค. 62)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์ชะลอความเร็ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (3 ธ.ค. 62)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ธ.ค. 62)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวารสารเพื่อการประชาสัมพันธ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ธ.ค. 62)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 พ.ย. 62)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องสำรองไฟ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 พ.ย. 62)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำยาล้างห้องน้ำ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 พ.ย. 62)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพัดลมโคจร ๑๖ นิ้ว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 พ.ย. 62)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อหมึกเครื่องพิมพ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (20 พ.ย. 62)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก ปริ้นเตอร์ จอโปรเจคเตอร์ (12 พ.ย. 62)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อกระดาษถ่ายเอกสารและวัสดุสำนักงาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 พ.ย. 62)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตู้ไม้ใส่หนังสือ ชั้นวางของ โต๊ะญี่ปุ่นพร้อมเบาะนั่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 พ.ย. 62)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (1 พ.ย. 62)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อตัวอักษรสแตนเลสเงายาขอบ ติดอาคาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ต.ค. 62)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อฉากประกอบการแสดงดนตรีลูกทุ่ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ต.ค. 62)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อน้ำมันดีเซล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (30 ก.ย. 62)


ประกาศจัดจ้าง

     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำแผ่นป้ายโครงการห้องเรียนสีขาว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (25 ส.ค. 63)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลเศรษฐกิจพอเพียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 ส.ค. 63)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีคัดเลือก (23 ก.ค. 63)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปูกระเบื้องทางเดินข้างโรงอาหาร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 มิ.ย. 63)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงห้องสำนักงานกลุ่มบริหารกิจการนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มิ.ย. 63)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตู้โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (26 มิ.ย. 63)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (7 พ.ค. 63)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลรับสมัครนักเรียน ปีการศึกษา 2563 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (29 เม.ย. 63)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเมนบอร์ดเครื่องโปรเจคเตอร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 เม.ย. 63)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโต๊ะครู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 มี.ค. 63)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำป้ายไวนิลรับนักเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 มี.ค. 63)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซม อาคารเรียน อาคารประกอบและสิ่งก่อสร้างอื่น ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (17 มี.ค. 63)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเหมานรถนำนักเรียนวงโยธวาทิตไปเข้าค่าย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 มี.ค. 63)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำโฟมบอร์ดกลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ก.พ. 63)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำไวนิลกิจกรรม Open House โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (17 ก.พ. 63)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องเสียง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.พ. 63)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต้นท์ลูกเสือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.พ. 63)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเต้นท์ลูกเสือ ม.๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (11 ก.พ. 63)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเช่าเหมารถเพื่อนำนักเรียนศึกษาดูงาน ณ ประเทศมาเลเซียและประเทศสิงคโปร์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (21 ม.ค. 63)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมารถโดยสารปรับอากาศนำนักเรียนห้องเรียนพิเศษ วิทย์-คณิตไปมหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ ระหว่างวันที่ ๒๐-๒๑ ธันวาคม ๒๕๖๒ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (18 ธ.ค. 62)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำผ้าม่านห้องโสตทัศนศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ธ.ค. 62)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซ่อมบำรุงรถตู้โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  (9 ธ.ค. 62)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าคอมพิวเตอร์เพื่อการศึกษาค้นคว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 พ.ย. 62)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในการศึกษาค้นคว้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (12 พ.ย. 62)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถนำนักเรียนไปแข่งขันทักษะวิชาการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (9 ต.ค. 62)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างจัดทำโฟมบอร์ดและไวนิล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (4 ต.ค. 62)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมารถนำนักเรียน ชั้น ม.๑ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ย. 62)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมารถนำนักเรียน ชั้น ม.๒ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ย. 62)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมารถนำนักเรียน ชั้น ม.3 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ย. 62)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเช่าเหมารถนำนักเรียน ชั้น ม.๖ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (10 ก.ย. 62)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน ชั้น ม.๔ ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัดพัทลุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ก.ย. 62)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมารถรับส่งนักเรียน ชั้น ม.5 ศึกษาแหล่งเรียนรู้ ณ จังหวัดกระบี่ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (5 ก.ย. 62)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำพื้นไม้อัดห้องโสตทัศนศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (2 ก.ย. 62)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างล้างเครื่องปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (23 ส.ค. 62)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เช่าชุดการแสดงพร้อมเครื่องประดับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (13 ส.ค. 62)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ใช้ในการจัดการเรียนการสอน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) (13 มิ.ย. 62)
     -  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมรถตู้โรงเรียน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (24 พ.ค. 62)