งานประกันคุณภาพภายใน
เอกสารประกอบการอบรมงานประกันคุณภาพภายใน 30-1 ธันวาคม 2562
ดาวน์โหลดไฟล์ 1     ดาวน์โหลดไฟล์ 2
คำสั่งงานประกันคุณภาพภายใน ปี 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 238.91 KB
มาตรฐาน และค่าเป้าหมายงานประกันคุณภาพภายใน ปี2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 188.85 KB
บันทึกข้อมูลงานประกันคุณภาพภายใน ปีการศึกษา 2564

เข้าระบบบันทึกข้อมูล

 
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปี 2559
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.69 MB
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปี 2560
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.57 MB
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปี 2561
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 1.64 MB
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปี 2562
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 2.22 MB
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปี 2563
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.84 MB
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา(SAR) ปี 2564
Adobe Acrobat Document ดาวน์โหลดไฟล์   ขนาดไฟล์ 3.96 MB