วีดีโอ/กิจกรรมโรงเรียน
พิธีไหว้ครูโรงเรียนบ้านนาสาร ปีการศึกษา 2562
https://youtu.be/FXIVOVIqjM4
วีดีโอการแสดงภาคค่ำ 5 เมษายน2562
https://www.youtube.com/watch?v=qS3HcRqj1vo&feature=share
วีดีโอคืนสู่เหย้าชาวชมพู-ฟ้า62 5 เมษายน 2562 ภาคค่ำ
https://www.youtube.com/watch?v=oDaaQ8I1o-Q
วีดีโอคืนสู่เหย้าชาวชมพูฟ้า62 5 เมษายน 2562 ภาคเช้า
https://www.youtube.com/watch?v=S0lMxcB-urU
ผลงานนักเรียนโรงเรียนบ้านนาสาร กิจกรรมการประดิษฐ์บายศรีสู่ขวัญและการตัดต่อภาพยนตร์ รายการเด็กเก่ง สตาร์คิดส์ NBT2 HD 3 มีนาคม 2562
https://www.youtube.com/watch?v=_GzbZGtff28&feature=youtu.be
วีดีโอลอดซุ้มวันปัจฉิมนิเทศ 25 กุมภาพันธ์ 2562
https://www.facebook.com/BannasanSchoolOfficial/videos/vb.654496524894386/415870729222237/?type=2&theater
ม. 2 ,ม. 5 บูมวันปัจฉิมนิเทศ 25 กุมภาพันธ์ 2562
https://www.facebook.com/BannasanSchoolOfficial/videos/371540143576697/?eid=ARB9XvEGsinDXaQ1RmW5x-36Kctx-Nm6-emoC1_hlw70Gq64-T6c_bxo1YAu4fWk0CpiYIaktApRxp7d
ผลงานนักเรียนโรงเรียนบ้านนาสาร กิจกรรมการจัดสวนแก้วและการแกะสลักผักผลไม้ รายการเด็กเก่ง สตาร์คิดส์ NBT2 HD 23 กุมภาพันธ์ 2562
https://www.youtube.com/watch?v=_onJdZItm2o&t=244s
งานเลี้ยงสังสรรค์วันส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 28 ธันวาคม 2561
https://www.youtube.com/watch?v=FlQFW6rJV20
การร้องเพลงประสานเสียง พระคุณที่สาม วันไหว้ครู 14 มิถุนายน 2561
https://youtu.be/VzRZtu_pdy4
กิจกรรม วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และพิธีเคารพธงชาติเนื่องในวันชาติ 4 ธันวาคม 2561
http://วันชาติ วันพ่อแห่งชาติ และพิธีเคารพธงชาติเนื่องในวันชาติ 2561
การแสดงของนักเรียนประกอบเพลง ลูก บ.ส. วันเกษียณอายุราชการ กันยายน 2561
https://youtu.be/10fKMh3NXc4
Highlight พิธีแสดงมุฑิตาจิตครูเกษียณอายุราชการ 21 กันยายน 2561
https://www.youtube.com/watch?v=Vj9Oxo15mEs
การประกวดลูกเสือระเบียบแถว ประจำการศึกษา 2561
https://www.facebook.com/BannasanSchoolOfficial/videos/669512563392782/
ต้อนรับ ผอ. สมชาย กิจคาม รับตำแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านนาสาร
https://www.youtube.com/watch?v=vwoWGDknS4c
ภาพยนตร์สัั้นเรื่อง แตกต่าง
https://www.youtube.com/watch?v=xKgaxslu06M
ภาพยนตร์สั้น เรื่อง เหลี่ยมโกง
https://www.youtube.com/watch?v=gleBmdgAStE
ภาพยนตร์สั้น เรื่อง ความรับผิดชอบ
https://www.youtube.com/watch?v=rVie9zQHRgU
ภาพยนตร์สั้นโรงเรียนคุณธรรม สพฐ เรื่อง “ต่างคนต่างคิด” ระดับมัธยมต้น โรงเรียนบ้านนาสาร
https://www.youtube.com/watch?v=409dP-7dP7Y
ค่ายหนังสั้น ซัมเมอร์แคมป์ โรงเรียนบ้านนาสาร ระหว่างวันที่ 5-9 มีนาคม 2560 (วันที่ 2 )
https://www.youtube.com/watch?v=krAzxRxm3JQ
ค่ายหนังสั้น ซัมเมอร์แคมป์ โรงเรียนบ้านนาสาร ระหว่างวันที่ 5-9 มีนาคม 2560 (วันที่ 4 )
https://www.youtube.com/watch?v=LvLWrWKqvUE
แปรอักษรถวายความอาลัยรัชกาลที่ 9 11 พฤศจิกายน 2559
https://www.youtube.com/watch?v=r-NexNteUFs
พิธีไหว้ ประจำปีการศึกษา 2559
https://www.youtube.com/watch?v=AroCyMO3e-Q
วงดนตรีลูกทุ่งโรงเรียนบ้านนาสาร ในการแข่งขันประกวดวงดนตรีลูกทุ่งประเภทที­ม ข. ม.1-ม.6 งานศิลปหัตถกรรม ภาคใต้ ครั้งที่ 65 ประจำปีการศึกษา2558 จังหวัดสงขลา
https://www.youtube.com/watch?v=CzBd6cqJVV4
การแข่งขันกิจกรรมการร้องเพลงไทยสากล งานศิลปหัตถกรรมครั้งที่ 61
https://www.youtube.com/watch?v=Otda1LnIuo8