ปฏิทินกิจกรรมโรงเรียน
วัน เดือน ปี กิจกรรม สถานที่ / การแต่งกาย หน่วยงานเจ้าของเรื่อง
23 มี.ค. 62 ถึง 27 มี.ค. 62 รับสมัครนักเรียนชั้น ม. 1 ทั่วไป และนักเรียนชั้น ม. 4
16 มี.ค. 62 ถึง 16 ก.พ. 62 มอบตัวนักเรียน ม. 1 ห้องเรียน IEP และห้องเรียนวิทย์- คณิต
13 มี.ค. 62 ประกาศผลสอบและรายงานตัวนักเรียน ม. 1 ห้องเรียนพิเศษ IEP และห้องเรียนวิทย์- คณิต
09 มี.ค. 62 สอบคัดเลือกชั้น ม. 1ห้องเรียนพิเศษ IEP และห้องเรียนวิทย์- คณิต
08 มี.ค. 62 ประกาศผลการเรียนนักเรียนชั้น ม. 1 - ม. 6
02 มี.ค. 62 ถึง 03 มี.ค. 62 สอบ O-net ม. 6
26 ก.พ. 62 ถึง 28 ก.พ. 62 สอบวัดผลปลายภาคเรียนที่ 2/2561
25 ก.พ. 62 ปัจฉิมนิเทศนักเรียน ม. 3 , ม. 6
23 ก.พ. 62 ถึง 27 ก.พ. 62 รับนักเรียนชั้น ม. 1 ห้องเรียนพิเศษ IEP และห้องเรียนวิทย์- คณิต
06 ก.พ. 62 ถึง 08 ก.พ. 62 กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ ม. 1- ม. 3
02 ก.พ. 62 ถึง 03 ก.พ. 62 สอบ O-net ม. 3
19 ม.ค. 62 ถึง 20 ม.ค. 62 โครงการทัศนศึกษา ม. ปลาย
16 ม.ค. 62 16 มกราคม วันครู
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
12 ม.ค. 62 ถึง 13 ม.ค. 62 โครงการทัศนศึกษา ม. ต้น
12 ม.ค. 62 12 มกราคม วันเด็กแห่งชาติ
JPEG Image ดาวน์โหลดไฟล์
08 ม.ค. 62 ถึง 10 ม.ค. 62 งานความสามารถศิลปหัตถกรรม เทคโนโลยีและวิชาการของนักเรียน ระดับชาติ จังหวัดตรัง
https://www.south68.sillapa.net/sm-center/
สพฐ