ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอรสา สารทิพย์ (บุ๋ม)
ปีที่จบ : 2549   รุ่น : 48
อีเมล์ : bumbimjungs@hotmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : โรงเรียนบ้านนาสาร
ตำแหน่ง : ครูอัตราจ้าง
ที่อยู่ที่ทำงาน

: 9 ถนนเหมืองทวด ตำบลนาสาร อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84120

วันที่บันทึกข้อมูล : 06 ม.ค. 2562,16:42 น.   หมายเลขไอพี : 1.0.157.147


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล