ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ
รายชื่อศิษย์เก่า


ชื่อ-นามสกุล : นายพิพัฒน์ พลเกษตร (พัด)
ปีที่จบ : 2525   รุ่น : 25
อีเมล์ : pkaset@gmail.com
ข้อมูลการทำงาน
ชื่อบริษัท : รร.สหกรณ์นิคมกสิกรรมทุ่งสง
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการโรงเรียน
ที่อยู่ที่ทำงาน

: ม.4 ต.เขาขาว อ.ทุ่่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110

วันที่บันทึกข้อมูล : 06 ม.ค. 2562,13:07 น.   หมายเลขไอพี : 49.229.68.218


กรอกรหัสเพื่อแก้ไขข้อมูล